Odczyty wodomierzy w okresie pandemii

Z powodu pandemii koronawirusa, rozliczenia za zużytą wodę naliczane są na podstawie obliczanego średniego zużycia wody z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Papierowe rachunki umieszczane są w skrzynkach pocztowych raz na pół roku (w styczniu oraz lipcu).
Rachunki zawierają obliczone stany wodomierzy oraz kwoty do zapłaty w poszczególnych miesiącach kolejnego półrocza.

Wysokość rozliczenia można co miesiąc korygować.
W celu korekty kwoty do zapłaty należy między pierwszym, a dziesiątym dniem miesiąca, samodzielnie odczytać stany liczników i podać je dzwoniąc w godzinach 8.00-20.00 pod numer telefonu +48 24 277 54 02

Wystawione korekty nie są dostarczane w postaci papierowej.
Istnieje możliwość otrzymania rachunku w postacie elektronicznej (na e-mail).

Odczyty wodomierzy

W sprawach związanych z odczytami wodomierzy, prosimy kierować pod numer telefonu

tel.: +48 24 277 54 02

Odczyty wodomierzy, bezpośrednio u lokatorów, wykonywane są przez inkasentów co pół roku (w styczniu oraz lipcu)

Prosimy o umożliwienie dokonania sprawnego odczytu stanów liczników wodomierzy poprzez ułatwienie dostępu do liczników.

W przypadku planowanej nieobecności, prosimy o spisanie stanów liczników i umieszczenie ich na drzwiach do mieszkania lub kontakt telefoniczny (najpóźniej dzień przed planowanymi odczytami)

Sekretariat spółdzielni

Siedziba Zarządu i Rady Nadzorczej

ul. 3 Maja 12, 09-402 Płock

tel.: +48 24 262 62 87

fax: +48 24 262 20 44

Administracja spółdzielni

Administracja Centrum

ul. 3 maja 12, 09-402 Płock

tel.: +48 24 262 20 41

Godziny pracy:

  • Pn. wt, czw, pt od 7:00 do 15:00

  • Śr od 9:00 do 17:00

Administracja I

ul. Czwartaków 4, 09-410 Płock

tel.: +48 24 263 40 79

fax: +48 24 367 49 89

Godziny pracy:

  • Pn, wt, czw, pt - od 7:00 do 15:00

  • Śr - od 9:00 do 17:00

Administracja ll

ul. Czwartaków 16, 09-410 Płock

tel.: +48 24 364 79 54

fax: +48 24 364 79 54

Godziny pracy:

  • Pn, wt, czw, pt - od 7:00 do 15:00

  • Śr - od 9:00 do 17:00

Pogotowie awaryjne

W przypadku awarii poza godzinami pracy spółdzielni, prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

+48 24 263 35 62

(czynny od 15:00 - 7:00 oraz w dni świąteczne)

Awarie wind

Awarie wind można zgłaszać pod numerami telefonów:

+48 502 250 712

+48 24 263 35 62

(czynne całodobowo)